De Stichting Heartz

De doelstelling van de Stichting Heartz is het vergroten van de kennis en het bewustzijn van mensen waar het gaat om de werking van energie, frequenties en resonanties op ons sociale, fysieke en psychische welzijn.

 

Om dit doel te bereiken organiseren we festivals, stimuleren we nieuwe verbindingen en proberen we internationaal en nationaal wetenschappelijk onderzoek te ontsluiten en te stimuleren.